Når du er midt i skiftet

Når ledelsen tyr til afskedigelser føles det ofte som et minefelt af beslutninger og meddelelser der skal gives på den helt rigtige måde. Ikke kun for medarbejdernes skyld, men også for ledelsens egen. Det er et kæmpe skift for både dig som leder og for medarbejderne. Ja også for kunder og samarbejdsrelationer når teamet rammes af afskedigelser.

I nogle tilfælde er afskedigelser det eneste rigtige træk, og ofte er resten af teamet mere klar over det fornuftige i beslutningen end ledelsen gør sig begreb om. Det medfører dog ikke automatisk accept af beslutningen – vel i selv forståeligt nok. Når kolleger gennem mange år skilles ad fylder relationsbruddet mere end forståelsen for, hvorfor det var nødvendigt. Du må som leder lære at leve med, at det midlertidigt er blevet ”koldt på toppen”.

Hvordan kommer I videre?

Ledelsesmanøvren slutter ikke med beslutningen beskeden om afskedigelser. Manøvren rækker ud over det,  forbi skæringsdatoen og langt forbi ”dag-1” i de nye tider. Hvad gør du som leder på dag 1 efter den store ”runde”? Hvem tager ordet, og hvad skal der egentlig siges? Hvor meget handler om fortid og hvor meget om fremtid? Hvordan kommer I videre?

De bedste ledere har tålmodigheden til at lytte til de historier og den stemning der er i teamet. De er nærværende og gemmer sig ikke for ofte i mødelokalerne. De holder fast i beslutningen, er synlige og klar til at modtage reaktionerne. Og så husker de hvorfor det var nødvendigt med afskedigelserne. De er klar til at forklare og fortælle det hele én gang til. De er gode til gentagelser, og står ved beslutningen. De er i virkeligheden rigtig dygtige til at skabe et nyt lag i dialogen med medarbejderne.

Der er reelt tale om en redefinering af teamet, når der siges farvel til kolleger. Enhver leder ved at det også er en mulighed for at skærpe retningen, måske redefinere det brændende ønske og gentage passionen I trods alt stadig deler. Dialogmæssigt er det et ”sjældent åbent vindue” hvor både leder og medarbejdere har en anden type taletid end normalt. Brug den til at signalere at sådanne samtaler kan I OGSÅ håndtere. Det stiller krav til din evne til at lytte, din evne til på den ene side at holde fast i formålet og dagsordenen for afskedigelserne, men samtidig være modtagelig for de følelser og forslag der måtte komme i din retning.

Kritikken er i virkeligheden ønsker i forklædning

En af de vigtigste ting du kan gøre som leder er at gentage mål og formål. Hvad var det nu vi skulle? Hvorfor var det hele manøvren var nødvendig? Hvordan kommer vi videre? Hvad er det brændende ønske? Hvilken forskel er vi nu i stand til at gøre? Hvad glæder vi os til at udrette? …for blot at nævne nogle spørgsmål.

Selvfølgelig er det vigtigt at målet giver mening for den enkelte, og det betyder at du som leder dels skal huske at gentage målet, dels skal være åben for at beskrivelsen af målet kan ændre form. Når der tales om målet på en anden måde er det ofte fordi medarbejderne nu har taget det til sig, men har reformuleret det så det også giver dyb mening for dem. Det er okay, bare målet er det samme!

Det er også vigtigt at huske på hvordan de største kritikere ofte kan gå hen og blive de største fortalere. Kritikkerne kan føles besværlige og konfronterende når de tager ordet, men I dem er der tit potentiale til vigtige ambassadører for at koble sig på målet. Deres kritik er ofte ønsker i forklædning. Det er argumenter og ideer som dækker over et oprigtigt engagement, og en lyst til at gøre en forskel. De er i virkeligheden langt mindre ”farlige” for dig som leder, end de tavse. Så lyt til dem, gå i dialog med dem og glæd dig over deres engagement. Du og teamet er reelt midt i skiftet når kritikerne begynder at ytre deres ønsker. I er midt i skiftet fra svære til bedre tider når målet lever med andre ord end dine i teamet, og når du mærker at du gradvist bliver bedre til at lytte, spørge og samtidig holde fast i de rammer der nu er de gældende for dig selv og for teamet.

God rejse herfra!

af | mar 3, 2014

Lindeblad, team udvikling, konsulent hus, team

Bliv inspireret af vores nyhedsbrev

Det griber dig og andre i at gøre tingene rigtigt, strækker dine tanker og sætter dig i stand til at få det bedste ud af dig selv og dem omkring dig. Omdrejningspunktet er ledelse og du er målgruppen. 

Vi glæder os til at inspirere dig