Fysiske netværk

Vi har arbejdet med netværk siden 2008, og ser det som en af vores kerneopgaver at bringe gode folk sammen.
Et godt netværk åbner det man ikke selv kan.

 

1. Leder netværket GRIB

Ledernetværket hedder GRIB, og gruppen mødes 4-6 gange om året á 1/2 dag til 1 døgn med overnatning. Vi gør hinanden bedre i (arbejds-)livet. Gruppen er sammensat efter Energy-Network-Princippet, og der er 10-20 ledere i hver gruppe. Der er stor diversitet i gruppen, hvilket sikrer tankestræk og dialoger med kant. Deltagere er fra små og store, offentlige og private organisationer.

Vil du være en bedre leder?
Ring 7020 6282

2. Facilitator netværket DEL

Facilitatornetværket hedder DEL, og mødes 6 gange om året fra 1/2 dag til 1 døgn med overnatning. Vi deler de bedste faciliteringsøvelser og -teknikker vi kender, træner dem sammen. Det er en gruppe med ambitioner på hinandens vegne, og vi gør hvad vi kan for at hjælpe hinanden til at blive bedre facilitatorer. Og så er det et kæmpe opgør med protektionismen. Gruppen hedder DEL, fordi det handler om at dele hvad der virker.

Vil du være en bedre facilitator?
Skriv til Jacob på jl@lindeblad.dk

 

3. Alumni netværket - SIGNATUR

Alumni netværket er et netværk for præstationslystne folk. Det er en forudsætning at du har deltaget i Signaturprogrammet, og vi mødes 4 gange om året, fordelt på 2×1 og 2×2 dage. Omdrejningspunktet er en forlængelse af Signaturprogrammet, og fokus er derfor på konstant udvikling, og fortsat at kunne signaturpræstere. Når man er færdig får man tilbudt medlemskab i Alumni netværket, og der er en meget tydelig og stærk fællesnævner i gruppen, nemlig interessen for det at præstere optimalt, og have sig selv med på hele rejsen.

Vil du bære dig selv dygtigt?
Ring 7020 6282

4. Det digitale netværk - RISE & SHINE

Det digitale netværk hedder Rise & Shine, og det er en platform for konkrete øvelser, tricks-of-the-trade, videoklip, artikler, tankestræk og inspiration til dig som leder. Fokus er på at løfte din ledelse, og selvledelse. Det er din kilde til relevant inspiration. Medlemskabet er abonementsbaseret, og formålet er en 24:7 platform hvor du skal kunne finde inspiration til at udvikle dig som leder. Fokus er på ledelse, og på at skubbe til din måde at udøve din egen ledelse på. Vores ambition er, at du på Rise & Shine altid vil kunne finde noget der sætter dig i stand til mere end du kunne før.

Vil du blive inspireret digitalt?

Alle møder bliver faciliteret af os, og vi...

  • omsætter vi emnet til dit (arbejds-)liv
  • strækker vi dine tanker, og din din adfærd
  • bringer vi gruppens viden i spil
  • skaber et frirum
  • sikrer at du får mere energi efter mødet, end før mødet

 

Mødet med dit netværk skal sætte dig i stand til noget, strække dine tanker, rykke ved din komfortzone og være det rum hvor du kan være allermest dig. Et frirum til udvikling.