Teamudvikling

Teamudvikling bidrager til kerneopgaven

I teamudvikling fylder det forretningsmæssige mere end i teambuilding. Et teamudviklingsforløb har fokus på at kvalificere jer og jeres samarbejde til den kerneopgave I skal løse sammen. Så nøgleord er relationer, retning, roller og rammer.

Nogle klassiske temaer kunne være: Fra tanke til handling – Implementering af strategien – Bedre møder – Spil hinanden stærke – Overleveringer – Kultur – Engagement – Fastholdelse af medarbejdere – Service – Opfølgning på tilfredshedsmålingen – Eksekvering – Motivation – Spil hinanden stærke – Stresshåndtering – Kommunikation – Samarbejde – Købmandsskab – Bæredygtighed Etc..

 

“Medarbejderne koblede sig på strategien som aldrig før”
– Henrik Friis, Direktør i Danfilter

 

 

 

 

Betydningsfulde samtaler med højt til loftet

Balancen mellem individ og team

Der er forskel på at lede et team og lede et individ, og da et team består af flere individer betyder det, at der skal tages højde for begge dele. For jer betyder det, at vi både arbejder med teamets udvikling og liv, og samtidig arbejder med individerne og de forskelle/ligheder de har…og har brug for at have. I teamudviklingsforløb arbejder vi typisk meget tæt sammen med lederen, og derfor er der ofte 1:1 samtaler med lederen, og nogle gange også med hver enkelt medarbejder. Sammen finder vi den løsning der bedst indfrier jeres behov.

Noget af det vi typisk vil spørge jer om inden vi planlægger et forløb er 1) hvad teamudviklingen skal sætte jer i stand til. 2) Hvordan skal det understøtte strategien? 3) Skal vi tage personprofiler på teamet, og lave en teamanalyse? 4) Kan vi involvere andre dele af organisationen, eller måske kunder og leverandører? 5) Er medarbejderne med til at planlægge forløbet?

Hør mere om...

 • Open Space – Fra ide til handling

 • Energy Network – 3,5 x mere effektive netværk

 • Gå hjem møde – Vi griber jer i at gøre de rigtige ting

Hvordan kan øvelser i skoven forbedre samarbejdet på kontoret?

Enig – koblingen fra øvelser i skoven til samarbejdet på kontoret ligger ikke lige til højrebenet…medmindre du evner at koble det der sker i øvelserne til det der skal ske på kontoret. Når vi har et forløb med en afdeling, team eller organisation kan vi få flere forskellige elementer til at spille hinanden stærke. Her er eksempelvis fire elementer vi får til at spille sammen, når I bestiller et teamudviklingsforløb:

 1. Vi udvikler jer fra gruppe til team – Tager typisk afsæt i Tuckmans fire faser i teamudvikling
 2. Vi laver personprofil analyser – Laver en teamanalyse, og træner Jer i at kommunikere (endnu) bedre sammen
 3. Vi starter ud og slutter hjemme – Tidligt i forløbet er vi udenfor på eksterne locations, men vi slutter i jeres arbejdsrammer
 4. Vi fylder meget til at starte med, men langsomt bakker vi ud, og I overtager forløbet…og ansvaret

 

Lad os give et bud på hvordan vi kan hjælpe jer

Grib hinanden i at gøre de rigtige ting

Her er et eksempel på et teamudviklingsforløb

For at give dig en fornemmelse af hvordan overskrifterne i et teamudviklingsforløb ser ud, er her et eksempel. Husk blot at hvert forløb er sit eget, og det der passer til andre, passer ikke nødvendigvis til jer. Hvert forløb sit eget design.

Dette eksempel er for to produktionsvirksomheder, der skulle starte et samarbejde op omkring et nyt produkt. De to ledelser havde fået en god ide, og medarbejderne skulle med på rejsen og have mulighed for at få stillet de spørgsmål de måtte have, samt møde “de andre”.

 • Fase 0 – Intro til forløbet og “første møde” (1 time for alle)
 • Fase 1 – Tillid til hinanden, formålet og meningen bag (2 dage)
 • Fase 2 – Etablering af Energy Network Grupper på tværs (2 timer)
 • Fase 3 – Kokkeskole og uformel pejsesnak med direktørerne
 • Fase 4 – Ambitioner på hinandens vegne. Hvordan spiller vi hinanden stærke? (1,5 dage)
 • Fase 5 – Resultater og hvorfor “God er den største fjende til bedst” (1 dag)
 • Fase 6 – Jer under pres, og uformel pejsesnak med kunder og leverandører (1 dag)
 • Fase 7 – Spil hinanden stærke & Depechen videre til jer
 • Fase 8 – Vi griber jer i at have gjort de rigtige ting (2 timer)

 

Konsulent Kaj Flyger skaber sammenhængskraft