Vores metode

Vi griber jer i at gøre de rigtige ting

Siden grundlæggelsen i 2000 har Lindeblad fokuseret på at at gribe kunderne i at gøre de rigtige ting. Vi startede med teambuilding, udviklede det til længere forløb og rettede hurtigt fokus mod ledergrupper og individuelle ledere. Den største forskel gør vi, hvis vi arbejder med dem der kan sætte de formelle rammer under hvilke alle andre skal trives og præstere

Vores metode består kort fortalt i at gribe vores kunder i at gøre de rigtige ting med sig selv, hinanden og i deres organisation. I mødet med os ønsker vi at de møder det bedste i sig selv, og på den måde sætte dem i stand til at gøre mere af det der virker. I 2016 udviklede vi dogmet ”umage med vilje”, for at skærpe vores evne til at være tydelige, modige i leveringen og hele tiden udvikle os. Plakaten hænger stadig på kontoret for at minde os om, hvordan vi kan holde vores konsulentfærdigheder skarpe.

 

Lær vores metode

Vi holder løbende workshops i vores metode.

Ring 7020 6282 og hør hvornår den næste workshop er planlagt

Vi arbejder med Aktiv læring og Positiv psykologi

Vi arbejder med AKTIV LÆRING i alle vores processer, fra foredrag til forløb. Værktøjet er enkelt og effektivt, at de fleste kunder med det samme kan kopiere det til eget brug. De aktive læringsøvelser involverer og engagerer målgruppen på en respektfuld måde, og den sikrer Gennemsigtighed, Variation og Positiv transfer. Øvelserne gør at kunden bliver taget alvorligt, og det kan altid betale sig. De får muligheden for at vise deres holdning og værd, og det tilføjer værdi til processen og åbner nye perspektiver for dem. Deres evne til at observere udvikles, og deres perspektiv respekteres. De træner samtidig deres kommunikative færdigheder – og synes det er sjovt.

Vi anvender POSITIV PSYKOLOGI fordi ledere, organisationer og vi selv oplever at det både er hurtigere og giver en bedre effekt, at arbejde med det vi er gode til, end at være fejlfinder. Potentialet er størst i vores styrkezone. Positiv psykologi rummer blandt andet Appreciative Inquiry, Styrkebaseret ledelse, Coaching og Anerkendende ledelse. På hver deres måde, undersøges det der virker og giver et bud på, hvordan man får mere af det. Metoderne og tænkningen tilbyder et væld af veje på, hvordan man bedst kan gribe sig selv og hinanden i at gøre de rigtige ting – og vores opgave er at vælge den bedst egnede metode i situationen.

 

 

 

 

 

 

Fokus på individet

Timing og god situationsfornemmelse

De bedste jobs hviler ofte på rigtig timing og god situationsfornemmelse. Hvornår skal man stille det drilske spørgsmål? Er alle med? Hvad er den rigtige variation og det rigtige tempo netop nu?

Der er mange spørgsmål, som er afgørende for hvor god en oplevelse du som kunde får, og du køber i virkeligheden konsulentens fornemmelse for timing og situationen. Vi har fem faser vi kører igennem for at sikre at alle kommer i mål med det I ønsker.

  1. Etabler læringsrummet. Her arbejder vi med at sikre der er lyst og ejerskab til at deltage
  2. Skab overblik. Her er fokus på et indsamle viden, og opnå klarhed og forståelse
  3. Stræk tanker. Her handler det om muligheder, drømme og visioner. Vi undersøger nysgerrigt sammen
  4. Opnå enighed. Ingen ændring uden en beslutning, så her gælder det vilje og tro, og at beslutte
  5. Sæt handling bag. Til sidst et fokus på handlingsplanen, lysten til handling og hvem der gør hvad

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på organisationen

Vores opgør og oprør mod protektionismen

Vi har fra starten gjort op med protektionismen, og frem for at holde kortene tæt til kroppen, deler vi ud af det bedste vi har. Vi har ingen konkurrenter, og inviterer gerne alle ind for at dele ud af det der virker for os. Af samme grund har vi 1-2 gange om året workshoppen Aktiv Læring (ring hvis du er nysgerrig på den – 7020 6282) hvor vi deler ud af de bedste øvelser vi kender.

Der er mange dygtige undervisere derude, men for få der deler åbenhjertigt ud af hvordan de gør, sådan trin-for-trin. Smarte kneb, pædagogiske fif og der er alt for meget der går tabt. Derfor er et af vores dogmer at “Dele mere med flere”. Undervisere bør dele ud af det de kan. Tænk engang hvis dine tricks, din viden, dine fif overlever dig og fortsætter med at gøre en forskel efter du har stillet træskoene – cool tanke ik? Så del ud.

Vi har gjort det på forskellige måder fra starten af. Allerførst på alle jobs naturligvis, men vi har også forsøgt at samle på andre måder – workshops, fuldmånemøder, deledage, nytårskur og meget andet for at skabe et rum hvor vi sætter hinanden i stand til at mere end før.

“Vi har en forpligtigelse til at videregive det der virker godt for os og vores kunder. Drop protektionismen og del ud…nu” Jacob Lindeblad

Eksempel på en øvelse: Korte møder

FORMÅL – Den bedste icebreaker vi kender. Vildt hvilken stemning den øvelse kan skabe på ingen tid.

TID – Sæt 10-20 minutter af

FREMGANGSMÅDE

  • “Øvelsen hedder korte møder, fordi I skal møde hinanden i kort tid. I alt tager hver samtale 1-2 minutter. I skal møde hinanden med hver jeres seddel, hvorpå der står 2 spørgsmål. Vælg hvilket spørgsmål af de to du helst vil stille. Stil det og få et svar, og vær så klar til selv at svare, når din makker stille dig sit spørgsmål. Husk desuden at bytte seddel og dermed spørgsmål efter hver samtale – sikrer hele tiden nye spørgsmål.”
  • Fordel spørgsmålskortene til dem, og lad dem gå i gang med det samme
  • Stop øvelsen år der er gået 10-15 minutter, og meget gerne når energien er højest. Det gør ikke noget at de gerne vil forsætte øvelsen – det kan de altid gør i pausen
  • Den  mest oplagte proces at køre efter Korte Møder vil være følgende spørgsmål: Hvad synes I om  spørgsmålene? Var de nemme eller svære at svare på? Bemærkede I noget sp3ecielt med spørgsmålene? Var der eksempelvis en rød tråd i deres formulering?

EKSTRA – Vi anbefaler en proces ift. det anerkendende perspektiv. Hvad sker der når vi griber hinanden i at gøre de rigtige ting? Hvad udløser/frigiver det. etc..

Vi har udviklet et færdigt sæt Korte Møder til Ledelse, Team og Generel icebreaker. 50 spørgsmålskort i hver kasse.  Kontakt os hvis du er interesseret – vi tales ved.

Konsulent Mikael Kamber deler ud af sin viden om positiv psykologi