Insights

Kender du det?

Forestil dig, at du præsenterer det du selv synes er en rigtig god ide, og reaktionerne i dit team er positive, men også meget forskellige. De siger eksempelvis

 • “Så lad os gøre det rigtigt”
 • “Vi skal altså bare huske at gøre det med omsorg”
 • “Det bliver fedt at vi gør noget nyt sammen”
 • “Har forstået det. Lad os komme i gang!”

Alle er enige om at forslaget er godt, men hvis alle skal tage ejerskab, er det afgørende at kunne favne de forskelligheder der er i jeres team. Viden om ligheder og forskelligheder kan lette jeres samarbejde og sikre at I er mere effektive. Læs her om vores Insights konsulenter eller ring til os på 7020 6282 for at høre mere.

Lidt om de fire farver (...typer)

Her er lidt om de fire grundfarver… hvilken synes du er mest dig?

Den blå – Objektiv, logisk, analyserende, korrekt, utvedytid, formel, forsigtig, velfunderet, skeptisk, og på en dårlig dag kan den blå blive opfattet som afvisende, indelukket, reserveret, ubeslutsom og kritisk. Når du kommunikerer med “en blå” skal du være velforberedt, grundig, gerne have noget på skrift og give plads til deres vurdering af særligt detaljerne.

Den grønne – Venlig, lydhør, rolig, tålmodig, omsorgsfuld, opmuntrende, medlevende, deltagende, tålmodig, afslappet og på en dårlig dag kan den grønne blive opfattet som stædig, træg, afhængig, føjelig og karakterløs. Når du kommunikerer med “en grøn” skal du være tolerant, forstående, tilpasse tempoet til deres tempo, bede om deres mening og vente tålmodigt på deres svar.

Hvilken farve er du mest?

Insights kan give jer...

 • færre konflikter
 • øget salg
 • større kundetilfredshed
 • bedre ledelse
 • større indsigt
 • bedre samarbejde
 • mindre stress
 • bedre beslutninger
 • større tilfredshed
 • etc..

Den gule – Entusiastisk, engageret, iderig, spontan, optimistisk, følelsesladet, overbevisende, hyggelig, dynamisk og på en dårlig dag kan den gule blive opfattet som overgearet, overfladisk, indiskret, pralende og forhastet. Når du kommunikerer med “en gul” skal du være positiv, interesseret, udvise energi og begejstring, være åben og være fleksibel overfor nye ideer.

Den røde – Beslutsom, effektiv, fokuseret, konkurrerende, målbevidst, krævende viljestærk og på en dårlig dag kan den røde blive opfattet som styrende, aggressiv, kontrollerende, dominerende og ufølsom. Når du kommunikerer med “en rød” skal du gå lige til sagen, være objektiv, fokusere på resultater og mål, være effektiv og huske at tid er penge.

…og hvilken farve er du mindst?

Hvad indeholder en Insights Discovery Personal Profile?

Der findes utrolig mange varianter af Insights Discovery, så spørg os, så I får netop jeres vinkel med. Men her er hvad en normal Insights Personal Profile rapport på ca.20-22 sider indeholder:

 • Introduktion
 • Overblik
 • Vigtige styrker og svagheder
 • Betydning for teamet
 • Effektiv kommunikation
 • Barrierer mod effektiv kommunikation
 • Mulige blinde pletter
 • Modsætningen
 • Forslag til personlig udvikling
 • Ledelse
 • Ledelsesstil
 • Insights Discovery hjulet
 • Insights Discovery farvedynamik

 

Har I brug for en 360 graders lederevaluering er Insights Discovery Full Circle velegnet. Ring på 7020 6282 for mere info.

Vi anbefaler at I deler jeres profiler med dem I arbejder tæt sammen med