De særligt udvalgte

Hvordan udvikler I de særligt udvalgte?

Indimellem står man med behovet for at tilbyde en person eller gruppe et særligt udviklingstilbud. Det kan være en ny CEO der skal lande optimalt i organisationen, jeres talenter som har brug for at blive udviklet for at kunne holde på dem, nyudnævnte ledere som hurtigst muligt skal kunne agere og eksekvere som ledere, eller måske den der gruppe af uformelle ledere, som i virkeligheden er dem der kan få organisationen til at rykke igennem, hvis de bakker op om ledelsens initiativer. Der er mange forskellige målgrupper, og vi arbejder ofte med de “særligt udvalgte”, og designer et forløb som sætter dem i stand til det, der kan være med til at understøtte jeres strategi.

Bare tænk på din egen karriere. Tænk på det tidspunkt hvor der var én der gav dig det løft, den anerkendelse eller den chance du havde brug for, for at udvikle dig. Det kan være afgørende for ens karriere, at få det løft der skal til på det rigtige tidspunkt. Alene eller sammen med andre, men nogle gange skal der noget ekstraordinært til for at frisætte potentialet.

“På alle planer, er vi hver gang blevet mødt med stor åbenhjertighed, professionalisme, forståelse og indsigt – og er altid gået fra mødet med Lindeblad lidt klogere på os selv og skridt videre fremad i vores udvikling, fagligt såvel som personligt”
– Jacob Fischer-Nielsen, Head of Branded Content i TV2

Anderkendelse

Når man udvælger en særligt udvalgt målgruppe belønner man med sin opmærksomhed. Det ses (og tales om) i hele organisationen, og er derfor også et strategisk værktøj for ledelsen.

Skal vi hjælpe jer med at udvikle de særligt udvalgte? Ring 7020 6282

EX.1: REALTIME COACH – Få sparring i hverdagen

En ting er hvordan man er på et kursus, en anden hvordan man er i virkeligheden, altså på mødet, i beslutningsøjeblikket, under konflikten etc.. Lad en realtime-coach følge dig på dit arbejde, og se hvordan du agerer i dit job. Forestil dig lige følgende: I en uge følger din realtime-coach dig, og ser hvordan du reelt arbejder. Vis os hvordan du agerer på dit arbejde, og du vil kunne få en langt mere ærlig, kærlig, konkret og relevant feedback. Det er hands-on-ledertræning der rykker, for det tager afsæt i dig-i-dit-job. Varigheden kan være forskellig. Ring til os for at høre mere.

 • Få feedback på din præsentation for teamet
 • Få strakt dine tanker i løbet af dagen
 • Få feedback på din lederstil, både formelt og uformelt
 • Få øjnene op for det du ikke har valgt at se

 

 

 

 

 

Konsulent Birger Norup får det bedste frem i jer

EX.2: TALENTUDVIKLING – Lad os udvikle dem…sammen

Arbejdet med talenter kan være afgørende for jeres organisation. Vi hjælper jer med at udfordre og udvikle jeres talenter, og vi giver sparring på hvordan et talent program kan understøtte jeres strategi, hvordan I spotter dem, fastholder og udvikler dem. Intentionerne bag talentudvikling er altid gode og velmenende, men mange talenter søger videre efter endt udviklingsprogram, og det skal man være opmærksom på. Hvad tilbyder I dem, når træningen er gennemført. I vores talentprogrammer kommer vi typisk omkring følgende temaer:

 • Talentudviklingen skal tænkes ind i jeres overordnede strateg
 • Flid er et talent
 • Programmet skal være praksisnært og bestå af reel træning
 • Tankestræk, sparring, feedback, justering, optimering og konstant forbedring indgår altid

 

 

 

 

 

 

Konsulent Mikael Kamber hjælper med at aktivere jeres styrker

EX.3: DE FØRSTE 100 DAGE – Få den stærkest mulige start

De første 100 dage er døren åben, og du har mulighed for at skabe et førstehåndsindtryk der hjælper dig og organisationen. Vi giver sparring under dine første 100 dage, og øger sandsynligheden for, at du lander optimalt i stillingen. Betragt det som tæt sparring på din start, og brug os som et af de få steder (hvis ikke det eneste) hvor du kan tænke og tale frit. Her er nogle af vores overvejelser omkring dine første 100 dage:

 • Lav en plan, og del den
 • Vis hvad du fokuserer på, så ingen bliver overrasket
 • Sæt dit hold
 • Vid hvad du kigger efter, og vær åben for nye indtryk
 • Kommunikér, og brug alle de kanaler du kan, og sørg for at folk ved hvad du kan og at de kan have tillid til dig
 • Sig hvad du vil og hvad du gør. Meld en retning ud, så det er klart hvad du vil

EX.4: DE NYE LEDERE – Kom godt igang som leder

Ledelse er et valg, og ikke en position. Det opdager man oftest først som ny leder, når man sidder i jobbet. Vi klæder jeres nye ledere på til at fylde rollen succesfuldt ud. Selve programmet udvikler vi sammen med jer, men regn med 2-4 dage som rettesnor. Målet er hurtigst muligt at klæde de nye ledere på til at få skabt et ledelsesrum. De skal kende og bruge deres styrker, styre et møde, træffe beslutninger, skabe en kultur, navigere i dilemmaer, konflikthåndtere, lede forskelligheder og navigere i en virkelighed der hele tiden ændrer sig. Vores træning af nye ledere er en blanding af teori og praksis, med hovedvægten på praktisk træning. Én ting er at kende teorien bag “den svære samtale”, en anden er at være i den. 20% teori og 80% praktisk træning og implementering er hovedreglen i vores træning. Elementer i træningen kunne eksempelvis være:

 • Personligt lederskab – mod, mening, relationer, værdier, tålmodighed og balance
 • Teamledelse – ledelse af både team og individer, udvikling af en gruppe
 • Operationel ledelse – træf beslutninger, organisering, tid/energi og mødeledelse
 • Strategisk ledelse – forretningsforståelse, dilemmaer, perspektiv og vedholdenhed

Har I overvejet Signaturprogrammet? I får...

 • 1 års udviklingsprogram

 • personlig sparring

 • faciliterede netværk

 • vi følger dig i 5 år

 • særlig App til forløbet

...og der er mange flere eksempler

 • High performance sælgere
 • De uformelle ledere, også kaldet kulturbærerne
 • Primadonnaerne
 • De nyankomne
 • Specialisterne
 • Det grå guld
 • etc.

…og nogle overvejelser

Når vi arbejder med særligt udvalgte medarbejdere er der flere overvejelser, som vi tænker er relevante for jer at gøre. Overvej, diskuter og bliv enige om…

 • Hvad gør I for/med dem der ikke er udvalgte. Organisationen lægger mærke til hvad I belønner
 • Hvad kan I tilbyde dem når forløbet/programmet er gennemført?
 • Hvis behov dækker forløbet/programmet? Handler det om fastholdelse, belønning, udvikling, strategiimplementering eller noget helt andet?

 

 

 

 

 

Konsulent Sara Øllgaard hjælper med at aktivere jeres bæredygtige vision