De særligt udvalgte

Hvordan udvikler I de særligt udvalgte?

Indimellem har man behov for at tilbyde særlige udviklingsmuligheder til en person eller gruppe. Det kan være en ny CEO, der skal integreres optimalt i organisationen, talenter, der skal udvikles for at fastholde dem, nyudnævnte ledere, der hurtigt skal kunne agere og eksekvere, eller måske den uformelle gruppe af ledere, der faktisk kan få organisationen til at rykke, hvis de støtter ledelsens initiativer. Vi arbejder ofte med disse “særligt udvalgte” målgrupper og designer forløb, der styrker jeres strategi.

Tænk tilbage på din egen karriere. Husk det tidspunkt, hvor nogen gav dig det nødvendige løft, anerkendelse eller den chance for udvikling. Det kan være afgørende for ens karriere at få det rette skub på det rette tidspunkt. Alene eller sammen med andre. Nogle gange kræves der noget ekstraordinært for at frisætte potentialet.

“På alle planer, er vi hver gang blevet mødt med stor åbenhjertighed, professionalisme, forståelse og indsigt – og er altid gået fra mødet med Lindeblad lidt klogere på os selv og skridt videre fremad i vores udvikling, fagligt såvel som personligt”
– Jacob Fischer-Nielsen, Head of Branded Content i TV2

Anderkendelse

Når man udvælger en særligt udvalgt målgruppe belønner man med sin opmærksomhed. Det ses (og tales om) i hele organisationen, og er derfor også et strategisk værktøj for ledelsen.

Skal vi hjælpe jer med at udvikle de særligt udvalgte? Ring 7020 6282

EX.1: REALTIME COACH – Få sparring i hverdagen

Det er én ting at vise sig på et kursus, noget helt andet i den virkelige verden – i møder, ved beslutninger, under konflikter osv. Med en realtime-coach ved din side på arbejdet, får du ægte indsigt i din optræden. Forestil dig dette: i en uge følger din realtime-coach dig, observerer din reelle arbejdspraksis. Vis os, hvordan du agerer, og modtag ærlig, målrettet feedback. Det er hands-on-ledertræning, der gør en forskel, fordi det tager udgangspunkt i dig og din hverdag. Varigheden kan tilpasses. Ring til os for at høre mere.

 • Få feedback på din præsentation for teamet
 • Få strakt dine tanker i løbet af dagen
 • Få feedback på din lederstil, både formelt og uformelt
 • Få øjnene op for det du ikke har valgt at se

 

 

 

 

 

Konsulent Birger Norup får det bedste frem i jer

EX.2: TALENTUDVIKLING – Lad os udvikle dem…sammen

Talentudvikling er afgørende. Vi styrker jeres talenter og guider jer i at opbygge et program, der støtter strategien – fra identifikation til fastholdelse og udvikling. Mens intentionen er god, oplever mange talenter at søge videre efter programmet. Det er vigtigt at overveje, hvad I tilbyder efter endt træning. Vores talentprogram dækker typisk følgende områder:

 • Talentudviklingen skal tænkes ind i jeres overordnede strateg
 • Flid er et talent
 • Programmet skal være praksisnært og bestå af reel træning
 • Tankestræk, sparring, feedback, justering, optimering og konstant forbedring indgår altid

 

 

 

 

 

 

Konsulent Mikael Kamber hjælper med at aktivere jeres styrker

EX.3: DE FØRSTE 100 DAGE – Få den stærkest mulige start

De første 100 dage er afgørende for dit indtryk i organisationen. Vores sparring i denne periode styrker din position og sikrer en optimal start. Betragt os som et trygt rum, hvor du kan tænke og tale frit. Her er vores nøgleovervejelser for dine første 100 dage:

 • Lav en plan, og del den
 • Vis hvad du fokuserer på, så ingen bliver overrasket
 • Sæt dit hold
 • Vid hvad du kigger efter, og vær åben for nye indtryk
 • Kommunikér, og brug alle de kanaler du kan, og sørg for at folk ved hvad du kan og at de kan have tillid til dig
 • Sig hvad du vil og hvad du gør. Meld en retning ud, så det er klart hvad du vil

EX.4: DE NYE LEDERE – Kom godt igang som leder

Ledelse er et valg, og ikke en position. Det opdager man oftest først som ny leder, når man sidder i jobbet. Vi klæder jeres nye ledere på til at fylde rollen succesfuldt ud. Selve programmet udvikler vi sammen med jer, men regn med 2-4 dage som rettesnor. Målet er hurtigst muligt at klæde de nye ledere på. De skal kende og bruge deres styrker, styre et møde, træffe beslutninger, skabe en kultur, navigere i dilemmaer, konflikthåndtere, lede forskelligheder og navigere i en virkelighed der hele tiden ændrer sig. Vores træning af nye ledere er en blanding af teori og praksis, med hovedvægten på praktisk træning. Én ting er at kende teorien bag “den svære samtale”, en anden er at være i den. 20% teori og 80% praktisk træning og implementering er hovedreglen i vores træning. Elementer i træningen kunne eksempelvis være:

 • Personligt lederskab – mod, mening, relationer, værdier, tålmodighed og balance
 • Teamledelse – ledelse af både team og individer, udvikling af en gruppe
 • Operationel ledelse – træf beslutninger, organisering, tid/energi og mødeledelse
 • Strategisk ledelse – forretningsforståelse, dilemmaer, perspektiv og vedholdenhed

Har I overvejet Signaturprogrammet? I får...

 • 1 års udviklingsprogram

 • personlig sparring

 • faciliterede netværk

 • vi følger dig i 5 år

 • særlig App til forløbet

...og der er mange flere eksempler

 • High performance sælgere
 • De uformelle ledere, også kaldet kulturbærerne
 • Primadonnaerne
 • De nyankomne
 • Specialisterne
 • Det grå guld
 • etc.

…og nogle overvejelser

Når vi arbejder med særligt udvalgte medarbejdere er der flere overvejelser, som vi tænker er relevante for jer at gøre. Overvej, diskuter og bliv enige om…

 • Hvad gør I for/med dem der ikke er udvalgte. Organisationen lægger mærke til hvad I belønner
 • Hvad kan I tilbyde dem når forløbet/programmet er gennemført?
 • Hvis behov dækker forløbet/programmet? Handler det om fastholdelse, belønning, udvikling, strategiimplementering eller noget helt andet?

 

 

 

 

 

Konsulent Sara Øllgaard hjælper med at aktivere jeres bæredygtige vision