Team

Hvad er det egentlig I har brug for?

Når vi arbejder med teams skelner vi mellem Teambuilding og Teamudvikling. Teambuilding er et enkelt arrangement. I hygger jer sammen, får en god oplevelse og noget godt at tale om bagefter. Teamudvikling har fokus på implementering af jeres strategi, handler om jeres arbejdsrelationer, giver nye måder at arbejde sammen på, og sætter jer i stand til mere.

Det første I skal forholde jer til er derfor, hvor på skalaen mellem Teambuilding og Teamudvikling jeres behov er. Forskellen ligger i varighed, graden af proces og hvor dybe koblinger, der skal være fra øvelserne til arbejdssituationerne for den enkelte og teamet. Typisk varer Teambuilding mellem 1 og 2 dage, hvor et Teamudviklingsforløb strækker sig over en længere periode med flere nedslag.

Skal vi hjælpe jer med jeres næste teamdag?
Ring 7020 6282

Byg succes på samarbejde, og skab betydningsfulde øjeblikke

Kom godt igang efter Corona

Mange virksomheder har brug for at genstarte et mere normalt samarbejde efter mere end et år med Corona. Corona har ramt de fleste på relationerne, og bare det at mødes igen kan være en udfordring nogle steder. Vi sætter en ramme hvor alle kan være med, og hvor I oplever at jeres kommunikation og samarbejde bliver…genstartet. Lad os give et bud på, hvordan I kan starte stærkt op efterhånden som nedlukningen ophører. Nogle temaer for en genstart kunne være:

 • Strategien tilbage på sporet
 • Relationer og tillid
 • Den gode start
 • Ambitioner på hinandens vegne

Corona ændrer vores måde at arbejde på – Brug det til jeres fordel

Hvad passer til jer?

 • Mountainbike

 • Grill i skoven

 • RIB båd

 • Klatring på Kullen

 • Kajak og ø-lejr

 • Kokkeskole ude/inde

 • Ski og iglo i Sverige

 • Matchrace

Kan alle være med i øvelserne?

Vores øvelser designes, så de matcher jer, jeres niveau, situation og formålet med arrangementet. For at lykkes, skal øvelserne efterlade jer som et stærkere team, og ikke det modsatte. Alle skal enten kunne gennemføre øvelserne eller have mulighed for at få tildelt en anden og relevant rolle. De praktiske øvelser skal ændre jeres dagligdag til det bedre, og vi aftaler niveauet på øvelserne med jer inden dagen.

I øvrigt handler det rent procesmæssigt ikke så meget om, hvor godt I klarer øvelserne, men hvad I lærer af at kaste jer ud i øvelserne sammen. I behøver derfor ikke gå i skarp træning, eller have specielt atletisk tøj på.

“Lindeblad hjælper os med til at skabe mennesker der er hele, og kender den vej de skal tage”
– Henrik Eiberg, Direktør i bodySDS

Utroligt hvad der lykkes, når opgaven er enkel og kommunikationen klar

Hvorfor gør det os bedre at bygge en bro eller balancere på et reb?

Teambuilding eller teamudvikling handler ikke om de øvelser I laver sammen, men hvordan I kommunikerer og samarbejder med hinanden når I løser opgaverne. Vi griber jer i at gøre de rigtige ting, og hjælper jer med at få øje på de gaver der gør jeres team særligt.

Skal I eksempelvis bygge en bro handler det ikke om broen, men om at se sig selv og hinanden i et nyt lys fordi opgaven er en anden end til hverdag. Vores konsulenter er intet mindre end mestre til at spotte jeres styrker, og de er trænet i at give feedback så I kan bruge den til andet end at bygge en bro igen. I får viden om hvad, hvordan og hvornår I kan implementere det lærte derhjemme.

Men uanset hvad handler øvelserne om at understøtte jeres formål. Når vi planlægger et program starter vi altid med et fokus på jeres formål, og først derefter finder vi ud af hvilke øvelser der bedst hjælper jer derhen.

Formål først!
Hvad er jeres formål?

Konsulent Birger Norup er ekspert på teamudvikling

Vi arbejder i tre faser

Ligesom med teambuilding arbejder vi med tre faser, men da fokus er langt mere operationelt og implementerende er der nogle forskellige. Her er hvordan vi griber det an.

 1. FORVENTNINGSAFKLARING – For at kunne planlægge et teamudviklingsforløb optimalt, har vi brug for at kende strategien, vide noget om måden I har organiseret jer på, kende til kerneproduktet og jeres kerneydelse, og vi vil være særligt nysgerrige på at understøtte lederen i den del, der handler om at implementere.
 2. GENNEMFØRELSEN – Teamudvikling består af flere moduler. Det kan være fra 2 til 10, og der kan være individuelle samtaler med nøglemedarbejdere, eller alle medarbejdere undervejs i forløbet. Vi vil gerne levere målbare resultater, og vil derfor måle den effekt I opnår undervejs. Dialogen med ledelsen er selvsagt vigtig, og vi lægger typisk løbende afstemningssamtaler ind.
 3. OPFØLGNING – Effekten af et teamudviklingsforløb skal være at adfærden, arbejdsrutinerne eller hvad I arbejder med er implementeret og målbare. Vi måler effekten af forløbet, og når forløbet er gennemført kommer vi ud til en opfølgning på jeres oplevelse, resultater etc..

Konsulent Christoffer Drøscher laver outdoor teambuilding