Hvad vil vi?

Vi vil skabe så gode resultater i arbejdslivet, at det smitter af på resten af livet

Vi tror på sammenhæng, og at alt er indbyrdes afhængigt. Derfor er vores mål, at den forskel vi er med til at skabe i arbejdslivet, har en afsmittende effekt på resten af deltagernes liv.

Hvordan gør vi så det? Vi har strategisk besluttet os for at fokusere på lederne, for de kan beslutte for flere, og dermed være med til at skabe de rammer andre skal trives i og arbejde i. Helt lavpraktisk skaber vi betydningsfulde øjeblikke, hvor vi griber jer i at gøre de rigtige ting. Øjeblikke der virker som læringsankre, om du vil. Vi deler rundhåndet ud af vores metode, så de selv kan gøre det samme. En af vores vigtige opgaver er ikke at sikre at de ringer til os igen, men at sætte kunden i stand til selv at håndtere og facilitere de situationer de er i. Vores drøm er at gøre det til en bevægelse. En bevægelse, hvor man ikke søger at nå ud til mennesker, men ind til mennesket ved at gribe dem i…at gøre de rigtige ting. Det svarer nemlig til, at vi ser folk for hvad de er, og ikke for hvad de ikke er, hvilket er en grundlæggende psykologisk forskel, særligt rent ledelsesmæssigt.

På den måde skaber vi bæredygtige resultater for mennesker og organisationer.

Lindeblad er et Anpartsselskab, og er 100% ejet af Jacob Lindeblad. Direktionen består af Jacob Lindeblad og Dorte Ritzau.

 

Principper, Værdier og Visionen

Vi har en ambition om at bidrage med mere end vi bruger. Så vi går efter at være bæredygtige, eller sagt på en anden måde: ”bære os selv dygtigt”, og inspirere andre til at gøre det samme. Vi har med andre ord en samfundsambition, som rækker længere end vi selv kan se. Vi kommer aldrig helt i mål, men hvis vi bliver ved med at bidrage med mere end vi bruger, committer os til konstant forbedring og dømmer os selv på indsatsen, så er vi godt på vej.

B CORP – Vores strategi bygger på først at se indad. Orden-i-eget-hus kommer først, og derfor er vi pt i gang med at blive B Corp certificeret. Vi håber certificeringen sker i sommeren 2023. Der er flere grunde til at gå den vej. Vi ønsker at kunne dokumentere en effekt af vores indsats, committe os til hele tiden at skulle forbedre os ift. vores bæredygtighed, reelt gøre noget og ikke kun tale om det, inspirere virksomheder og særligt ledere til at tage samme rejse – og så mener vi, at ansvarlig virksomhedsledelse kan være en løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og for bundlinjen. www.bcorporation.eu.

Pro-bono

Som en del af vores bæredygtige commitment, forpligter vi os til hvert år mindst at donere 5% af vores tid og services. Dette gør vi typisk i Give&Grow aktiviteter, gratis coaching og workshops samt gennem vores arbejde med særligt unge mennesker (camps og uddannelsesforløb).

Verdensmål

Vi arbejder med Verdensmål nr.

  • 3 – Sundhed og Trivsel.
  • 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
  • 17 – Partnerskaber for handling

Principper, Værdier og Visionen

PRINCIPPERNE – Vores forretningsforståelse bygger på samspillet mellem principperne People (udvikle mennesker, der bærer sig selv dygtigt, og gør holdning til handling), Profit (udvikle organisationer, der har fokus på alle tre bundlinjer; people, profit, planet), og Planet (udvise samfundsansvar med fokus på at bidrage med mere end vi forbruger)

VÆRDIERNE – Vores værdier er Ansvarlighed, Medmenneskelighed og Handlekraft. Det er sådan vi ønsker at agere, og vi ved det er værdier vi hele tiden kan skærpe.

VISION & MISSION – Og i toppen af pyramiden er den retning der for os giver mening og er livgivende. Vi ønsker at gøre en forskel der rækker længere end vi selv kan se, og det gør vi gennem udvikling af ansvarlige, handlekraftige ledere, der er med til at accelerere den bæredygtige dagsorden.

Konsulenterne Sara Øllgaard og Jacob Lindeblad

Sneak peak i vores strategidokument

Formål

Formålet med Lindeblads bæredygtigheds-strategi er: ”At gøre en forskel, der rækker længere end det du selv kan se”, dvs. at udbrede budskabet og sprede motivation blandt kunderne til at tage et bevidst øget samfundssansvar, fx gennem at forholde sig langsigtet og holistisk til de tre bundlinjer: People, profil og planet. Se Lindeblads dogmer for bæredygtig ledelse (bilag 5) og CSR-strategi (bilag 13).

Målet er på kort sigt (1-2 år)

  1. ”Orden i eget hus” gennem en B Corp certificering
  2. Skabe endnu stærkere Shared Value effekter i hele værdikæden
  3. At styrke alle bundlinjer People, Profit, Planet-strategien

 

Målet på lang sigt (3-5 år)

  1. Målbar effekt af CSR-strategien blandt kunder ift. øget samfundsansvarlig bevidsthed, holdning og handlekraft så kunderne er med til at accelerere CSR-dagsordenen
  2. CSR-strategien har påvirket leverandørernes CSR-indsatser
  3. CSR-strategien har medført flere / andre shared value partnerskaber

Dorte Ritzau er tovholder på Insights og alle netværksgrupperne