Udvikling af ledergruppen

De bedste ledergrupper har ambitioner på hinandens vegne

Vi har valgt at arbejde med ledere og ledergrupper som vores primære målgruppe. I over tyve år har vi arbejdet med at udvikle ledergrupper i små og store, nationale og internationale, offentlige og private organisationer. Der er nogle trin enhver gruppe skal igennem, for at få det bedste ud af hinanden og reelt gøre den forskel i organisationen, de har potentiale til. At udvikle en ledergruppe til et lederteam kræver dels at man arbejder med dem som gruppe og som individer. Gruppen har sit organiske liv, og skal faciliteres på én måde. Samtidig består gruppen af individer, som skal håndteres på hver deres måde. Det er netop det der gør udviklingen af ledergrupper så spændende.

“Forskellighed gør stærk!” Det har du sikkert også hørt, og måske også selv sagt. Og det er sandt nok….hvis altså du arbejder i et lederteam, hvor tilliden er høj, ambitionerne deles og man griber hinanden i at gøre de rigtige ting. Men hvis I endnu ikke har udviklet jer til et lederteam, men er en ledergruppe, så er det netop forskellighederne der der skaber dybe panderynker. Det irriterer, og skaber støj, at man ikke er ens, tænker ens, deler synspunkter eller hvis ambitionerne er forskellige.

Vi kan bringe jer fra gruppe til team i fire trin

Vi arbejder med Bruce Tuckman´s fire faser i teamudvikling, da hans model er enkel, let at huske og dejlig konkret at arbejde med som leder. Det er vigtigt at have lavpraktiske og konkrete værktøjer I kan implementere i dagligdagen. Tuckman´s teori og vores Aktive Læring er perfekt kombi. De fire faser er:

 1. Forming – Her skabes tillid, og der arbejdes med retning, rammer, roller og relationer.
 2. Storming – Her bliver potentialet i gruppen tydeligt. Det er klar og tydelig tale, både positivt og negativt.
 3. Norming – Her aftaler I, hvordan I kan optimere og perfektionere jeres samarbejde og jeres kommunikation.
 4. Performing – Her opstår synergien. Alle kender deres rolle, har ambitioner på hinandens vegne, og tager store udfordringer på sig.
 5. …der er en 5.fase “Adjourning”, som retter sig mod grupper der opløses når de er i mål – typisk projektteams.

 

“Jeg har fået konkrete værktøjer jeg kan bruge hver dag i min virksomhed…og derhjemme”
– Annemarie Abben, Medejer First United

 

 

 

 

 

 

 

Skal vi træne jeres ledergruppe? Ring 7020 6282

Inden I sætter et udviklingsprogram i gang er her en række anbefalinger

Vi har arbejdet med mange små og store organisationer, nationalt og internationalt, og der er nogle ting vi anbefaler I tager med i jeres beslutning, inden I starter på et forløb. Ring gerne til os for nærmere uddybelse.

 • Indhent flere tilbud! Det kvalificerer jeres valg, og det skærper konsulenthusene.
 • Facilitér ikke jeres egen proces! I er selv en del af teamet, og det er sjældent en god ide at facilitere noget man selv er en del af.
 • Vær ærlig fra starten af. Giv konsulenterne det store billede fra starten af, så vi kan hjælpe jer bedst mulig.
 • Planen holder ikke – virkeligheden vinder, så vær i dialog, fleksibel og klar til at justere når det er nødvendigt!
 • Vælg med hjerne og hjerte. Kemien skal være god! At arbejde med ledelse og ledergrupper er en tillidssag.

Undervisningen kommer helt ind under huden og forankres i mine intuitive handlinger
– Henrik Friis, Direktør i Danfilter

Der er højere til loftet udenfor

Vi vil meget gerne tage os af rammerne for jeres ledergruppe forløb, og det er vores erfaring at rammerne har en direkte effekt på jeres proces. Vi kender nogle rigtig gode locations, og når vi vælger locations skal I vide, at der særligt er to kriterier vi går efter når vi anbefaler en location.

 1. Vi arbejder med Partnerskaber hvilket betyder, at vi har valgt at arbejde sammen med underleverandører som enten er bæredygtige, eller arbejder med at blive bæredygtige. Det gælder kursus- og konference steder, kokke og andre underleverandører.
 2. Og så skal location naturligvis understøtte formålet med jeres udviklingsforløb. Det er jeres formål der bestemmer hvilke rammer der egner sig bedst, og dermed også hvilken location vi anbefaler I bruger. Det kan være alt fra hotel, spejderhytte, virtuel undervisning eller gennemførelse på jeres egen matrikel der kan vise sig at være det bedste valg. Vigtigste er at rammerne understøtter formålet og den udvikling I ønsker, og at det øger sandsynligheden for at I når jeres mål.

I de bedste teams brænder man for samme mål