Udvikling af ledergruppen

De bedste ledergrupper har ambitioner på hinandens vegne

I over 20 år har vi specialiseret os i udvikling af ledere og ledergrupper i forskellige typer organisationer. Hver gruppe skal igennem specifikke trin for at realisere deres fulde potentiale og skabe en afgørende indflydelse. Dette kræver en kombination af gruppearbejde og individuel støtte, da både gruppen og de enkelte medlemmer har deres egne dynamikker og behov.

Mangfoldighed styrker et lederteam med høj tillid og delte ambitioner. Men hvis I endnu ikke har udviklet jer til et lederteam, men er en ledergruppe, så er det netop forskellighederne der der skaber dybe panderynker. Det irriterer, og skaber støj, at man ikke er ens, tænker ens, deler synspunkter eller hvis ambitionerne er forskellige.

Vi kan bringe jer fra gruppe til team i fire trin

Vi anvender Bruce Tuckmans enkle og konkrete model for teamudvikling, som giver praktiske værktøjer til dagligdagen. Kombineret med vores aktive læringsmetoder skaber det en effektiv tilgang. Tuckmans model består af fire faser:

 1. Forming – Her skabes tillid, og der arbejdes med retning, rammer, roller og relationer.
 2. Storming – Her bliver potentialet i gruppen tydeligt. Det er klar og tydelig tale, både positivt og negativt.
 3. Norming – Her aftaler I, hvordan I kan optimere og perfektionere jeres samarbejde og jeres kommunikation.
 4. Performing – Her opstår synergien. Alle kender deres rolle, har ambitioner på hinandens vegne, og tager store udfordringer på sig.
 5. …der er en 5.fase “Adjourning”, som retter sig mod grupper der opløses når de er i mål – typisk projektteams.

 

“Jeg har fået konkrete værktøjer jeg kan bruge hver dag i min virksomhed…og derhjemme”
– Annemarie Abben, Medejer First United

 

 

 

 

 

 

 

Skal vi træne jeres ledergruppe? Ring 7020 6282

Inden I sætter et udviklingsprogram i gang er her en række anbefalinger

Vi har arbejdet med mange små og store organisationer, nationalt og internationalt, og der er nogle ting vi anbefaler I tager med i jeres beslutning, inden I starter på et forløb. Ring gerne til os for nærmere uddybelse.

 • Indhent flere tilbud! Det kvalificerer jeres valg og skærper konsulenthusene.
 • Facilitér ikke jeres egen proces! I er selv en del af teamet, og det er sjældent en god ide at facilitere noget man selv er en del af.
 • Vær ærlig fra starten af. Giv konsulenterne det store billede, så vi kan hjælpe jer bedst mulig.
 • Planen holder ikke – virkeligheden vinder, så vær i dialog, fleksibel og klar til at justere når det er nødvendigt!
 • Vælg med hjerne og hjerte. Kemien skal være god! At arbejde med ledelse og ledergrupper er en tillidssag.

Undervisningen kommer helt ind under huden og forankres i mine intuitive handlinger
– Henrik Friis, Direktør i Danfilter

Der er højere til loftet udenfor

Vi har erfaret og ved, at de rammer, I vælger til jeres ledergruppe, direkte påvirker jeres proces. Vi anbefaler locations og baseret på to vigtige kriterier:

 1. Formålsfokusering: Lokationen skal passe til formålet med jeres udviklingsforløb. Det kan variere fra hotel til virtuel undervisning, alt efter hvad der bedst støtter jeres udvikling og mål.
 2. Partnerskaber: Vi samarbejder med bæredygtige underleverandører, der støtter vores værdier.

I de bedste teams brænder man for samme mål